BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Jeglin, gmina Pisz,

 

-Numer działki – 63/4,

 

-Numer KW – 13737,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 4600 m2,

 

-Opis nieruchomości - wydzierżawiony teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

 

-Roczna wysokość czynszu – 184 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r.  Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/410/ 05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 63 poz. 920 z dnia 25 maja 2005 r., stanowi obszar użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 października 2014 r. do dnia 15 listopada 2014 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2014 11:43
Data opublikowania: poniedziałek, 27 paź 2014 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lis 2014 13:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1309 razy