BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r, Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 21-07-2004r wpłynął wniosek Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Zygmunt Jurewicz ,11-500 Giżycko, ul.Jagiełły 7/19 działającego w imieniu inwestora Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3, dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci energetycznej na działkach nr 129, 72, 148, 147 i 146 w miejscowości Trzonki.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 18 sie 2004 12:07
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2004 15:18
Data przejścia do archiwum: środa, 8 wrz 2004 11:41
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1843 razy