BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Jeże, gmina Pisz,

 

Numer działki – część 125/17,

 

Numer KW – 12740,

 

Powierzchnia nieruchomości – 2000 m2,

 

Opis nieruchomości – grunt przeznaczony na składowanie płodów rolnych,

 

Roczna wysokość czynszu – 80 zł

 

 

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

2. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 listopada 2014 r. do dnia 26 listopada 2014 r.

 

Data powstania: czwartek, 6 lis 2014 08:08
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2014 11:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2014 09:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1242 razy