BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki – część 148/7,
-Numer KW – 19562,
-Powierzchnia nieruchomości - 750 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 80,-zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31.12.2004 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium jest to teren zabudowy jednorodzinnej i użytków zielonych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 20 sierpnia 2004 r.
do dnia 10 września 2004 r.
Data powstania: piątek, 20 sie 2004 10:30
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2004 15:18
Data przejścia do archiwum: niedziela, 12 wrz 2004 20:05
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1635 razy