BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2012

Burmistrz Pisza zawiadamia, że:  • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm./, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o opinię odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przystani żeglarskiej na części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 274/2 obręb Zdory, w ramach planowanej stanicy wodnej na działkach nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6,       275/5, 275/22, 275/23 w obrębie Zdory, gmina Pisz”.  • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm./oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm./, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.


 


 


 


 


 


 


 


 

Data powstania: środa, 19 lis 2014 09:26
Data opublikowania: środa, 19 lis 2014 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2014 09:26
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1417 razy