BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2014

Burmistrz Pisza zawiadamia, że:

 

     • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:„Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 548/1, 548/3 i 548/4 przy ul. Mickiewicza 43 w Piszu, gmina Pisz     • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./,zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o opinię odnośnie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. 

 

 

Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 12:50
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 15:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lis 2014 07:56
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1275 razy