BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

 

 

                                                                                                                       WYKAZ

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

  

 

-Położenie nieruchomości – Al. Turystów,

 

-Numer działki – cześć 411/4,

 

-Numer KW – 12764,

 

-Powierzchnia nieruchomości -120 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na cele gospodarcze bez prawa zabudowy,

 

-Roczna wysokość czynszu – 260 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę miejską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87 poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem C – 25 ZP teren zieleni urządzonej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 grudnia 2014 r. do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

 

Data powstania: środa, 3 gru 2014 10:06
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 10:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1193 razy