BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                             Pisz, dnia 02-12-2014 r.

 

 

 

                                                                                             W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Liski, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               grunt przeznaczony do użytkowania  jako ogródek

 

- Numer działki -                       1/41

 

- Powierzchnia działki -             3484m2

 

- Numer KW -                            19565

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  - 1.000 zł.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej.    1. W/w nieruchomość   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/539/14  Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia   miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz.1707 z dnia 25 kwietnia   2014 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem L-U - tereny zabudowy usługowej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  03 grudnia 2014 r. do dnia   24 grudnia 2014 r.    

Data powstania: środa, 3 gru 2014 11:15
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 16:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1407 razy