BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
-Numer działki – część 113/15,
-Numer KW – OL1P/00013689/1,
-Powierzchnia nieruchomości – 0,35 ha
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 140,00 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia na okres do 2 lat w drodze bezprzetargowej.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34 poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 26 grudnia 2014 r.

Data powstania: piątek, 5 gru 2014 10:00
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2014 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:51
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1114 razy