BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                      Pisz, dnia 04 grudnia 2014 r.

 

 

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       Pilchy, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -           grunt pod pomostem z pokładem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora

 

- Numer działki -                        część 207/10    

 

- Powierzchnia działki -               4,5 m2,

 

- Numer KW -                             13707

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 76 zł   + 23 % VAT ,

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.

 

2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie   brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.    

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 05 grudnia 2014 r. do dnia   26 grudnia 2014 r.    

Data powstania: piątek, 5 gru 2014 13:44
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2014 15:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1427 razy