BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                      Pisz, dnia 04-12-2014 r.

 

 

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia  zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Jagodne, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               teren do wydzierżawienia pod ustawioną tablicą reklamową  o pow. 3 m2

 

- Numer działki -                         cz. 113/25

 

- Powierzchnia działki -               2 m2  

 

- Numer KW -                            OL1P/00013689/1

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 900 zł + 23 % VAT

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)  do wydzierżawienia na okres do dwóch lat w drodze bezprzetargowej.    1. W/w nieruchomość   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia   miejscowego  planu zagospodarowania   przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 34  poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze przeznaczonym pod budownictwo usługowe.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  05 grudnia  2014 r. do dnia   26 grudnia 2014 r.    

 

 

Data powstania: piątek, 5 gru 2014 13:51
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2014 14:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy