BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Pisz, dnia 23-08-2004r


ZPN-7331/II/23/04


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)


Zawiadamiam
że w dniu 19-08-2004r r. na wniosek

Gminy Pisz

została wydana decyzja nr 23/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na


zagospodarowaniu terenu części działki nr 490/13 i części działki nr 503/13 w Piszu przy ul.Piłsudskiego.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20.

Data powstania: poniedziałek, 23 sie 2004 14:57
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2004 13:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2004 10:37
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1887 razy