BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                      Pisz, dnia 04-12-2014 r.

 

 

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.).

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Karwik , gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne ( R-VI  - 1,65 ha)

 

- Numer działki -                       89/7

 

- Powierzchnia działki -               1,65 ha

 

- Numer KW -                           13709

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  - 660 zł.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej.    1. Nieruchomość   położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu  zagospodarowania   przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania miasta i gminy Pisz jest to teren użytków rolnych.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  05 grudnia 2014 r. do dnia   26 grudnia 2014 r.    

Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2014 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2014 16:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1145 razy