BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

1. Położenie nieruchomości:
- Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-12877,

dz. nr 1026 o pow. 21 m2 – cena 1 480 zł,
dz. nr 1061 o pow. 21 m2- cena 1 480 zł,
dz. nr 1147 o pow. 25 m2- cena 1 760 zł,
dz. nr 1009 o pow. 23 m2- cena 1 620 zł,
dz. nr 1033 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 1148 o pow. 28 m2- cena 1 970 zł,
dz. nr 1052 o pow. 21 m2- cena 1 480 zł,
dz. nr 1168 o pow. 28 m2- cena 1 970 zł,
dz. nr 1055 o pow. 21 m2- cena 1 480 zł,
dz. nr 1135 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 1159 o pow. 21 m2- cena 1 480 zł,
dz. nr 1121 o pow. 22 m2 – cena 1 550 zł,
dz. nr 117/21 o pow. 26 m2- cena 1 830 zł,
dz. nr 1035 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 1125 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 135/7 o pow. 24 m2- cena 1 690 zł,
dz. nr 1144 o pow. 21 m2- cena 1 480 zł,
dz. nr 847 o pow. 24 m2- cena 1 690 zł,
dz. nr 852 o pow. 24 m2- cena 1 690 zł,
dz. nr 948 o pow. 24 m2- cena 1 690 zł,
dz. nr 873 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 1167 o pow. 29 m2- cena 2 040 zł,
dz. nr 1074 o pow. 22 m2 – cena 1 500 zł,
dz. nr 1065 o pow. 21 m2- cena 1 480 zł,
dz. nr 870 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 1006 o pow. 21 m2- cena 1 480 zł,
dz. nr 1068 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 117/8 o pow. 26 m2- cena 1 830 zł,
dz. nr 806 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 1007 o pow. 23 m2- cena 1 620 zł,

2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do jej zbycia (wyrys, wycena gruntu) w wysokości 150 zł.
3. Działki objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostały zwolnione z podatku VAT.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą wartość nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
8. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XXV/290/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
9. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 sierpnia 2004r. do dnia 14 września 2004 r.
Data powstania: wtorek, 24 sie 2004 10:39
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2004 13:11
Data przejścia do archiwum: środa, 15 wrz 2004 07:22
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1512 razy