BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.9.2012

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 10.12.2014 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa przystani żeglarskiej na części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 274/2 obręb Zdory, w ramach planowanej stanicy wodnej na działkach nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 w obrębie Zdory gmina Pisz, do dnia 10. 02. 2015 r.

Data powstania: czwartek, 11 gru 2014 09:09
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2014 10:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2014 10:36
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1330 razy