BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
ZPN-7331/II/42/04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póżn.zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 19-08-2004r wpłynął wniosek Firmy „PROJEKT” Jana Kondak, 11-500 Giżycko, Al.Wojska Polskiego 16A w imieniu inwestora Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3, dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej NN i przyłącza do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 145/1 w Trzonkach gm.Pisz

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu , ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 27 sie 2004 10:32
Data opublikowania: piątek, 27 sie 2004 11:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 wrz 2004 14:13
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1610 razy