BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.28.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199/ zawiadamiam,  że w dniu 20.02.2015 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 28/14/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego niskiego ciśnienia D 110 PE o długości około L= 175 m wraz z przyłączami, usytuowanego w ulicach: Jesionowej, Bukowej, Jodłowej w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 1647, 1624, 1640, 1642/1, 1643, 1627 położonych w obrębie Pisz 1.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia

Data powstania: piątek, 20 lut 2015 12:34
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 14:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2015 12:21
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1385 razy