BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2015.AK

 

 

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Przetwarzanie odpadów w postaci popiołów lotnych, poprzez ich wykorzystanie do produkcji mieszanek betonowych, w istniejącym zakładzie zlokalizowanym na działce nr 1128/7 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 3 mar 2015 10:23
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2015 10:40
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2015 13:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1371 razy