BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Długa,

 

Numer działki – cz. 1863,

 

Numer KW – OL1P/00022783/6,

 

Powierzchnia nieruchomości – 43.624 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,

 

Roczna wysokość czynszu – 1.745 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami 12 MP i 13 MP – teren zabudowy pensjonatowej, 20 KX – ścieżki piesze i pieszo rowerowe, 23 KD – teren drogi dojazdowej oraz 25 KDW – teren drogi wewnętrznej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 marca 2015 r. do dnia 25 marca 2015 r.

  

Data powstania: czwartek, 5 mar 2015 08:11
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2015 16:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 mar 2015 14:35
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy