BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Stare Guty, gmina Pisz,

 

Numer działki – 229/2,

 

Numer KW – 16504,

 

Powierzchnia nieruchomości – 4800 m2,

 

Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

 

Roczna wysokość czynszu – 240 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren użytków rolnych.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r.

  

Data powstania: wtorek, 10 mar 2015 08:11
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2015 09:25
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2015 09:40
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1031 razy