BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 75 m2

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki – część 546/8,
-Numer KW –OL1P/00013119/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 75 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 75 m2,

-Roczna wysokość czynszu – 2250,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy usługowej i rzemieślniczej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 marca 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r.

Data powstania: środa, 11 mar 2015 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2015 09:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2015 15:41
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1161 razy