BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - ogródek

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,

 

Numer działki – część 21/2,

 

Numer KW – 22144,

 

Powierzchnia nieruchomości – 400 m2,

 

Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

 

Roczna wysokość czynszu – 50 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 63 poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami 26 UT, US, ZP – teren usług turystycznych, tereny sportowo rekreacyjne, tereny zieleni urządzonej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2015 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 6 kwietnia 2015 r.

  

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2015 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2015 15:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 kwi 2015 10:50
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1247 razy