BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.4.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199/ zawiadamiam,  że w dniu 13.03.2015 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 4/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego niskiego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR 17,6 d=90 mm o długości około L= 48 m wraz z przyłączem, usytuowanego w ulicach: Orlej i Bocianiej w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 1597, 1600, 1568 położonych w obrębie Pisz 1.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2015 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2015 15:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2015 09:39
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1293 razy