BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.6.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199/ zawiadamiam, że w dniu 13.03.2015 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

Elektryk Karbowniczyn S.C.

ul. Sienkiewicza 9 A

11-500 Giżycko

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 6/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości około 160 m i złącza kablowo - pomiarowego, oraz przebudowie istniejącego złącza na złącze ZK-4a na działkach o numerach ewidencyjnych 164/16, 164/18, 164/20, 164/21 położonych w obrębie geodezyjnym Łupki, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku gospodarczego na działce nr 164/21 położonej w w/w obrębie.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2015 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2015 15:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2015 09:39
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1421 razy