BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 12.03.2015 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

ETAP I - budowa obory na obsadę bydła do 80 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (na łączną docelową obsadę do 100 DJP), wraz z kanałami podrusztowymi, oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu,

 

ETAP II - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o halę udojową,

 

ETAP III - budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 ze szczelnym zbiornikiem na odcieki kiszonki

 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 114 i 115/1 w obrębie Bogumiły, gmina Pisz, w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego Inwestora.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia i jej uzupełnienie.

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 mar 2015 11:25
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2015 12:43
Data przejścia do archiwum: środa, 25 mar 2015 08:06
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1306 razy