BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.3.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 12.03.2015 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

ETAP I - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego (o oborę na obsadę bydła do 25 DJP, w systemie chowu rusztowego, uwięziowego) na łączną docelową obsadę do 59 DJP, wraz z kanałami na gnojowicę, budowa zbiornika na ścieki sanitarne, budowa płyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

ETAP II - Budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia i jej uzupełnienie.

 

 

 

 Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 mar 2015 11:29
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2015 12:41
Data przejścia do archiwum: środa, 25 mar 2015 08:06
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1286 razy