BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.3.2015.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

ETAP I - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego (o oborę na obsadę bydła do 25 DJP, w systemie chowu rusztowego, uwięziowego) na łączną docelową obsadę do 59 DJP, wraz z kanałami na gnojowicę, budowa zbiornika na ścieki sanitarne, budowa płyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

ETAP II - Budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 mar 2015 11:31
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2015 12:40
Data przejścia do archiwum: środa, 25 mar 2015 08:06
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1271 razy