BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Rakowo Piskie, gmina Pisz,

 

Numery działek – 16/6 i 16/7,

 

Numer KW – OL1P/00003585/9,

 

Powierzchnia działek – 4092 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,

 

Roczna wysokość czynszu – 200 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę zagrodową.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r.

  

Data powstania: środa, 18 mar 2015 08:32
Data opublikowania: środa, 18 mar 2015 09:39
Data przejścia do archiwum: środa, 8 kwi 2015 15:40
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1111 razy