BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz

Informujemy, że Gmina Pisz przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pisz jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy, poprzez wykonanie badania ankietowego. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!

Ankiety należy wypełnić w terminie do 15 kwietnia 2015 roku.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj:

http://goo.gl/forms/xFrKZzBhJ7 mieszkańcy

http://goo.gl/forms/3WLxAN574U przedsiębiorcy.

Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie!

Wypełnione ankiety prosimy składać:

    1. Osobiście – w Urzędzie Miejskim w Piszu lub

    2. Listownie za pomocą poczty na adres: Urząd Miejski w Piszu 12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 5, Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta”

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Piszu, bezpośrednio lub pod numerami telefonu 87/ 424-12-39 lub 87/424-12-45.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 mar 2015 13:40
Data opublikowania: piątek, 20 mar 2015 14:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 kwi 2015 10:29
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1281 razy