BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,

 

Numer działki – część 495/4,

 

Numer KW – 12764,

 

Powierzchnia nieruchomości – 670 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością ustawienia tablicy reklamowej o powierzchni 3 m2,

 

Roczna wysokość czynszu – 2300 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34, poz. 551) jest to teren oznaczony symbolem 1 ZCm – teren cmentarza.

 3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 marca 2015 r. do dnia 8 kwietnia 2015 r. 

Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2015 08:22
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2015 12:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 kwi 2015 08:44
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1228 razy