BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

teren zabudowany garażem murowanym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki –758,
-Numer KW –OL1P/00013025/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 21 m²,
-Opis nieruchomości – teren zabudowany garażem murowanym,

 

-Roczna wysokość czynszu –168,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

 

 

 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zespołu garaży murowanych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19 marca 2015 r. do dnia 9 kwietnia 2015 r.

Data powstania: czwartek, 19 mar 2015 07:37
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2015 10:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 kwi 2015 14:14
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy