BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Nieruchomość przeznaczona do użytkowania na składowanie drewna.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
-Numer działki – część 29/4,
-Numer KW –OL1P/00013119/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 4500 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość przeznaczona do użytkowania na składowanie drewna,

 

-Roczna wysokość czynszu – 2000,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 89 poz. 1067 z dnia 24 czerwca 2004 r. nieruchomość, o której mowa w niniejszym wykazie stanowi teren lasu i zadrzewień, zieleni izolacyjnej i drogi.

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 marca 2015 do dnia 9 kwietnia 2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2015 07:40
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2015 10:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 kwi 2015 14:14
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1376 razy