BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.5.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 20.03.2015 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 „Budowa sześciu zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności do 42 m3 na działce o nr 45/17 w obrębie Borki gmina Pisz”.

 

 Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 24 mar 2015 08:32
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2015 10:23
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2015 08:43
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1236 razy