BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.3.2015.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pod nazwą: „ETAP I - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego (o oborę na obsadę bydła do 25 DJP, w systemie chowu rusztowego, uwięziowego) na łączną docelową obsadę do 59 DJP, wraz z kanałami na gnojowicę, budowa zbiornika na ścieki sanitarne, budowa płyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

ETAP II - Budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz”, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2015 10:31
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2015 13:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2015 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1258 razy