BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.3.2015.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 09.04.2015 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

ETAP I - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego (o oborę na obsadę bydła do 25 DJP, w systemie chowu rusztowego, uwięziowego) na łączną docelową obsadę do 59 DJP, wraz z kanałami na gnojowicę, budowa zbiornika na ścieki sanitarne, budowa płyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

ETAP II - Budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz, do dnia 25. 05. 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2015 10:33
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2015 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2015 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1145 razy