BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2015.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„ETAP I - budowa obory na obsadę bydła do 80 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (na łączną docelową obsadę do 100 DJP), wraz z kanałami podrusztowymi, oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu,

 

ETAP II - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o halę udojową,

 

ETAP III - budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 ze szczelnym zbiornikiem na odcieki kiszonki."

 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 114 i 115/1 w obrębie Bogumiły, gmina Pisz, w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego Inwestora,

 

Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2015 10:37
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2015 13:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2015 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1411 razy