BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.4.2015.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 08.04.2015 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„ETAP I - budowa obory na obsadę bydła do 80 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (na łączną docelową obsadę do 100 DJP), wraz z kanałami podrusztowymi, oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu,
ETAP II - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o halę udojową,
ETAP III - budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 ze szczelnym zbiornikiem na odcieki kiszonki. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 114 i 115/1 w obrębie Bogumiły, gmina Pisz, w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego Inwestora
”,  do dnia 15. 05. 2015 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2015 10:38
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2015 13:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2015 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1238 razy