BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.5.2015.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 08.04.2015 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sześciu zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności do 42 m3 na działce o nr 45/17 w obrębie Borki gmina Pisz”    do dnia 15. 05. 2015 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2015 10:40
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2015 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2015 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1269 razy