BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPIS UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

 Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1079) i § 11 ust. 1 uchwały Nr 8/10 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 r. zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. nr 39, (tel. 87 4241226) od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 715 do godz. 1515.

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2015 14:48
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2015 17:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 kwi 2015 07:26
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1535 razy