BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.9.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 17.04.2015 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok

Ul. Elektryczna 13

15-950 Białystok

 

z upoważnienia, której działa firma

ELEKTROINSTAL Mirosław Rudziewicz

ul. Zapolskiej 8

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 9/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości około 100 m, na działce nr 255 w obrębie Zdory, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2015 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2015 15:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 maj 2015 10:45
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1305 razy