BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego.

Teren zabudowany budynkiem gospodarczym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – część 991/7,
-Numer KW – OL1P/00012764/4 ,
-Powierzchnia nieruchomości – 78 m²,
-Opis nieruchomości – teren zabudowany budynkiem gospodarczym,

 

-Roczna wysokość czynszu – 30 zł /1 m2 + 23 % VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.

 

 

 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest w obrębie Pisz I i znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 40MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią przydomową.

 


3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 14 maja 2015 r.

 

 

Data powstania: piątek, 24 kwi 2015 10:05
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2015 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 maj 2015 10:35
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1254 razy