BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.9.2012.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 Budowa przystani żeglarskiej, na części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 274/2 obręb Zdory, w ramach planowanej stanicy wodnej na działkach nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 w obrębie Zdory gmina Pisz,

 

 Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 24 kwi 2015 13:41
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2015 16:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2015 07:48
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1181 razy