BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.3.2015.AK

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pisza zawiadamia o umorzeniu, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 ETAP I - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego (o oborę na obsadę bydła do 25 DJP, w systemie chowu rusztowego, uwięziowego) na łączną docelową obsadę do 59 DJP, wraz z kanałami na gnojowicę, budowa zbiornika na ścieki sanitarne, budowa płyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

ETAP II - Budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 na działce nr 20/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz.

 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2015 07:26
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2015 10:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2015 07:48
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1219 razy