BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 28 kwietnia 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 MAJA 2015 ROKU /PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 14 - tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU. 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 i Nr VII/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza Pisza. 5. Zapytania i wnioski sołtysów. 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2014 rok. 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za rok 2014. 10. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2014. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pisz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części ul. Młodzieżowej w Piszu kategorii drogi gminnej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona w Piszu przy ul. Bukowej). 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona w Bogumiłach). 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka o nr 1670/3 o pow. około 495 m2 położona w Piszu przy ul. Żurawiej). 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz (działka nr 1670/3 o pow. około 506 m2 położona w Piszu przy ul. Żurawiej). 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz (działka nr 1670/3 o pow. około 325 m2 położona w Piszu przy ul. Żurawiej). 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz (działka nr 1670/3 o pow. około 261 m2 położona w Piszu przy ul. Żurawiej). 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (działka nr 1670/3 o pow. około 35 m2 położona w Piszu przy ul. Żurawiej). 25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona w Piszu przy ul. Warszawskiej). 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu. 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu. 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Piszu. 29. Odpowiedzi na zapytania radnych. 30. Wolne wnioski i informacje. 31. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Lech Borak
Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 13:11
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2015 14:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 maj 2015 18:51
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy