BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2015.AJ o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

OBWIESZCZENIE

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

 

 

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pogłębieniu dna rzeki Pisy, na odcinku wzdłuż istniejącego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, na potrzeby właściwego utrzymania drogi wodnej, na działkach nr: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, położonych w obrębie Pisz 1, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 13:27
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2015 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 maj 2015 11:54
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1277 razy