BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2015.AK

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pisza zawiadamia o umorzeniu, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 „Pogłębienie dna rzeki Pisy na odcinku wzdłuż istniejącego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na potrzeby właściwego utrzymania drogi wodnej na działkach nr 3/1, 3/2, 3/3, 3 /4, 3/5, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”.

 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 12 maj 2015 11:14
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2015 17:17
Data przejścia do archiwum: środa, 27 maj 2015 07:20
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1318 razy