BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

 

Położenie nieruchomości – Pogobie Średnie,

Numer działki – 180,

Numer KW – OL1P/00013177/9,

Powierzchnia nieruchomości – 3100 m2 ,

Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

Roczna wysokość czynszu – 170 zł.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren, na którym istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 maja 2015 r. do dnia 1 czerwca 2015 r.

 

Data powstania: wtorek, 12 maj 2015 12:05
Data opublikowania: środa, 13 maj 2015 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 cze 2015 09:13
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1065 razy