BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Spokojna,

 

-Numer działki – część 489/4,

 

-Numer KW – OL1P/00023109/5,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 24 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie handlu.

 

-Roczna wysokość czynszu – 2.600,00 zł. oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

2.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 2 KD - teren dróg publicznych.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren za cały okres dzierżawy należy uiścić w terminie do 30 września 2015 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 maja 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r.

Data powstania: czwartek, 14 maj 2015 09:04
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2015 09:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 cze 2015 11:58
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1083 razy