BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe, gmina Pisz,
Numer działki – 14/24,
Numer KW – 19638,
Powierzchnia nieruchomości – 5070 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 220,00 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego "SZCZECHY MAŁE 1", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 100 poz. 1371 z dnia 10 lipca 2003 r. przeznaczona jest na cele projektowanej zieleni parkowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2015 r., na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 maja 2015 r. do dnia 3 czerwca 2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2015 08:10
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2015 13:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 cze 2015 11:24
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1182 razy