BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 22 maja 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE IX -TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 MAJA 2015 ROKU /ŚRODA / O GODZINIE 14 - tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU. 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Informacja Burmistrza Pisza. 4. Zapytania i wnioski sołtysów. 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia”. 8. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pisz ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Mieczysławowi Zygmuntowi Rak tytułu „Zasłużony dla miasta Pisz”. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pogobie Średnie na lata 2015 - 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Turowo Duże na lata 2015 - 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. 15. Interpelacje i zapytania radnych. 16. Odpowiedzi na zapytania radnych. 17. Wolne wnioski i informacje. 18. Zamknięcie obrad. Wiceprzewodniczący Rady Paweł Radosław Bazydło
Data powstania: wtorek, 26 maj 2015 10:44
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2015 10:55
Data przejścia do archiwum: środa, 27 maj 2015 16:03
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1109 razy